O společnosti

Obchodní firma
JÍZDÁRENSKÁ a.s.
Identifikační číslo
258 99 317
Právní forma
Akciová společnost
Statutární orgán - představenstvo
člen představenstva
MDDr. Markéta Stachová
Sídlo společnosti
Sídlo
Na Jízdárně 2767/21a, 702 00 Ostrava
Předmět podnikání
  • Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
  • Poskytování zdravotnických služeb

Zubní ordinace MS Smile

Pro více informací navštivte webové stránky zubní ordinace MS Smile.

logo MS Smile - zubní ordinace

Kontakt

JÍZDÁRENSKÁ a.s.

  • IČO 258 99 317
  • DIČ CZ258 99 317
  • Na Jízdárně 2767/21a, 702 00 Ostrava

MDDr. Markéta Stachová

Projekt FVE - JÍZDÁRENSKÁ a.s.

Publicita projektu OP PIK

Název projektu: FVE - JÍZDÁRENSKÁ a.s.

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_138/0011659

Popis projektu: "V rámci projektu dojde k instalaci fotovoltaické elektrárny, která zajistí úsporu nakupované elektrické energie. Projekt přispěje ke snížení emisí hlavních znečišťujících látek do ovzduší."

logo OP PIK

Společnost JÍZDÁRENSKÁ a.s. na základě žádosti ze dne 16.10.2017 obdržela Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.j. MPO 17105/19/61400 vydané dle § 14 zákona č.218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) na projekt FVE – JÍZDÁRENSKÁ a.s. pod registračním číslem projektu (MS2014+) CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_138/0011659. Tento projekt je zařazen dle prioritní osy OP PIK jako PO-3 „Účinné nakládaní energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin„.

Na základě striktních podmínek tohoto projektu bylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele realizace projektu jimž se po vyhodnocení všech kritérií stala společnost SOELSO, s.r.o.

Realizace projektu proběhla bez závad, v požadované kvalitě a ve smluvním termínu. Termín předání byl 5.4.2019 vč. revizí, kde následně probíhaly úkony v návaznosti na schválení Energetickým regulačním úřadem v přidělení licence a následně napojení FVE do sítě společnosti ČEZ. Toto bylo provedeno k termínu 30.5.2019.

Realizovaný projekt zajistí úsporu nakupované elektrické energie a přispěje ke snížení emisí hlavních znečišťujících látek v ovzduší.

Konečná podoba projektu je zachycena viz fotodokumentace.

Projekt: NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE - JÍZDÁRENSKÁ a.s.

Publicita projektu OP PIK

Název projektu: JÍZDÁRENSKÁ a.s. – pořízení elektromobilu a nabíjecí stanice

Číslo projektu: CZ.01.3.14/0.0/0.0/18_185/0016909

Popis projektu: "V rámci projektu dojde k nákupu elektromobilu a instalaci venkovní a interní nabíjecí stanice , která zajistí účinné nakládaní energií, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládaní energií a druhotných surovin. Projekt přispěje ke snížení emisí hlavních znečišťujících látek do ovzduší."

logo OP PIK

Společnost JÍZDÁRENSKÁ a.s. na základě žádosti ze dne 15.04.2019 obdržela Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.j. MPO 3243/20/61500 vydané dle § 14 zákona č.218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) na projekt JÍZDÁRENSKÁ a.s. pořízení elektromobilu a nabíjecí stanice pod registračním číslem projektu (MS2014+) CZ.01.3.14/0.0/0.0/18_185/0016909. Tento projekt je zařazen dle prioritní osy OP PIK jako PO-3 „Účinné nakládaní energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin“.

Na základě striktních podmínek tohoto projektu bylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele realizace projektu jimž se po vyhodnocení všech kritérií stala společnost SMARTEV CDS s.r.o.

Realizace projektu proběhla bez závad, v požadované kvalitě a ve smluvním termínu. Termín předání nabíjecí stanice byl 26.5.2020 vč. revizí, elektromobilu 26.10.2020.

Realizovaný projekt zajistí podporu nízkouhlíkové technologie – elektromobility a přispěje ke snížení emisí hlavních znečišťujících látek v ovzduší.

Konečná podoba projektu je zachycena viz fotodokumentace.